Specificatie vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018

In overleg met de medezeggenschapsraad is de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 als volgt vastgesteld:

1. Kluispas 15,00 euro
2. Bijdrage excursies (alle leerjaren) 50,00 euro

Totaal vrijwillige ouderbijdrage 65,00 euro

Ouders/verzorgers krijgen bij aanvang van het nieuwe schooljaar de “Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018” toegestuurd.
In deze overeenkomst geeft de school aan welke kosten jaarlijks op de leerlingen van toepassing zijn en onderschrijven ouders/verzorgers dat zij akkoord gaan met het betalen van deze kosten.
Het is mogelijk om de ouderbijdrage in termijnen te betalen. Op de overeenkomst kunt u aangeven in hoeveel termijnen het bedrag wordt betaald.

error: Content is protected !!