Leerlijn Zorg en welzijn

Fase 1 Leerjaar 1
Algemene omschrijving: Gericht op zelfredzaamheid op het gebied van wonen, zoals ramen lappen en was verzorging, verder aandacht voor persoonlijke verzorging.
Excursies: De leerlingen brengen een bezoek aan zorgcentrum De Raatstede, zodat ze zien wat een zorgcentrum biedt aan de bewoners en welke werkzaamheden hier worden uitgevoerd door de werknemers. Verder een excursie naar de supermarkt om daar opdrachten te maken die gericht zijn op het herkennen – en weten wat de werking is van verschillende schoonmaakmiddelen.

Fase 1 Leerjaar 2

Algemene omschrijving: Gericht op zelfredzaamheid op het gebied van wonen met uitbreiding van de werkzaamheden, verder aandacht voor persoonlijke verzorging. Kleine voorbereiding op het schoonmaakexamen voor de derdejaars.
Excursies: De leerlingen brengen een bezoek aan een kinderdagverblijf, zodat ze weten hoe het hier reilt en zeilt. Verder gaan de leerlingen regelmatig naar een zorgcentrum waar ook enkele werkzaamheden worden verricht, met de nadruk op het contact maken met de bewoners. De leerlingen gaan bijvoorbeeld spelletjes spelen, eten uitserveren en helpen bij een activiteit.

Fase 2 Leerjaar 3
Algemene omschrijving: Leren van basisvaardigheden van het schoonmaken voor de groothuishouding, zoals stofwissen, moppen, sanitair reinigen en interieur reinigen. Uiteindelijk gaan de leerlingen op voor het KPC certificaat Werken in de groothuishouding.
Excursies: Hotel, gastspreker vanuit de schoonmaakbranche
Evt. groepsstages:
Te behalen certificaat: KPC certificaat Werken in de groothuishouding.
Passende stagerichtingen: Werken in de huishouding van een zorgcentrum, meewerken als assistent met de dagbesteding in een zorgcentrum, assisteren van de voedingsassistent in een zorgcentrum, klasse assistent van een onderbouw groep of conciƫrge op een basisschool en meelopen bij een schoonmaakbedrijf.

Fase 3 Leerjaar 4/5
Algemene omschrijving: In dit leerjaar wordt gewerkt met de KPC methode Werken in de zorg en de methode van Calibris Woonhulp. De leerlingen moeten verschillende praktische vaardigheden zelfstandig kunnen uitvoeren, zoals het opmaken van een verstelbaar bed. Ook wordt het gewerkt uit een theorieboek, met hieraan gekoppeld stageopdrachten.
Excursies: Forum II, in dit zorgcentrum worden bewoners ondersteund door onze leerlingen bij: creatieve activiteiten, het wandelen met bewoners en verzorgen van de koffie en thee. De leerlingen gaan hier regelmatig naar toe.
Te behalen certificaat: KPC certificaat Werken in de zorg en Calibris Woonhulp
Passende stagerichtingen/werkrichtingen: Werken in een zorgcentrum als welzijn medewerkster, assistent huishoudelijke hulp, medewerkster in een linnenkamer, gastvrouw in het restaurant van een zorgcentrum, ondersteunend werk bij een basisschool.