Ondersteuning

Elke groep op Focus heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers. Daarnaast is er een zorgcoördinator op de school aanwezig die er voor zorgt dat de begeleiding rondom een leerling goed op elkaar aansluit.

Op Focus is een zorg advies team actief wat bestaat uit:
  • De directeur van de school (voorzitter)
  • De zorgco√∂rdinator
  • De orthopedagoog
  • De maatschappelijk werkster
  • De schoolarts
  • De leerplichtambtenaar
  • De wijkagent (op afroep)

Het zorg advies team adviseert de mentoren in handelingsplanning voor individuele leerlingen.