Specificatie vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020

In overleg met de medezeggenschapsraad is de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 als volgt vastgesteld:

1. Kluispas/kopieerpas 15,00 euro
2. Bijdrage excursies (alle leerjaren) 50,00 euro

Totaal vrijwillige ouderbijdrage 65,00 euro

In de overeenkomst geeft de school aan welke kosten jaarlijks op de leerlingen van toepassing zijn en onderschrijven ouders/verzorgers dat zij akkoord gaan met het betalen van deze kosten.

Het is mogelijk om de ouderbijdrage in termijnen te betalen. Op de overeenkomst kunt u aangeven in hoeveel termijnen het bedrag wordt betaald.

Ouders die in het bezit zijn van de Huygenpas/Meedoenpas(Langedijk)/Alkmaarpas komen in aanmerking voor een vergoeding van het schoolgeld via Halte Werk. De leerling dient de pas op school te laten scannen waarna school de bedragen direct afboekt via een app.

Wij willen er de nadruk op leggen dat u niet verplicht bent om aan dit verzoek te voldoen. Het gaat hier om een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage komt in zijn geheel ten goede aan uw kind.