Aanmelding en Toelating

Ouders/verzorgers maken een afspraak voor een intake. Afhankelijk van dit gesprek krijgt de ouder/verzorger een aanmeldingsformulier mee. Indien het ingevulde aanmeldingsformulier door de ouders is ondertekend en ingeleverd is de aanmelding een feit. Er wordt vervolgens informatie opgevraagd bij de school van herkomst.

Deze school stuurt Focus een volledig onderwijskundig rapport. Daarnaast wordt het leerlingdossier gevuld met psychologische, didactische, medische en sociale gegevens. Zo ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van de leerling. Indien een leerling bij aanmelding een IQ-cijfer in het grensgebied van ZML of VMBO heeft, wordt om een goede beoordeling te kunnen maken of deze leerling toelaatbaar kan zijn voor het praktijkonderwijs, een intelligentie-onderzoek met de WISC III gevraagd.

De complete rapportage wordt besproken in de Commissie van Toelating van de school. Vervolgens wordt het advies beoordeeld door de Commissie van Toewijzing van het samenwerkingsverband. Deze geeft al dan niet groen licht voor het afgeven van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het praktijkonderwijs. Alleen met deze verklaring kan een leerling worden toegelaten tot onze school.

Voor meer informatie betreft de aanmelding en toelating op Focus verwijzen we u graag naar het document schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel Focus 2019.

Top