Te laat, verzuim en absentie

Indien een leerling te laat op school of gedurende de dag te laat in een les komt moet de leerling zich melden bij de receptie.

Het te laat komen wordt dan geregistreerd en de leerling kan met een te laat briefje naar de betreffende les. Als de leerling geen geldige reden heeft voor het te laat komen moet hij/zij zich, de volgende ochtend, om 8.00 uur melden bij één van de conciërges van de school. Bovenbouwleerlingen die te laat komen, zonder geldige reden, moeten deze tijd op dezelfde dag ’s middags inhalen. Dit in verband met stages. Leerlingen die meer dan zes keer per periode ongeoorloofd te laat zijn gekomen, krijgen een uitnodiging voor het verzuimspreekuur bij de leerplichtambtenaar.

Indien een leerling zonder opgave van reden helemaal niet op school verschijnt wordt er z.s.m. contact opgenomen met ouders/verzorgers en wordt dit gemeld aan de leerplichtambtenaar.

Wij vragen u zoveel mogelijk ’s middags na schooltijd afspraken te maken voor dokters- of tandartsbezoek. Probeert u in ieder geval de stagedagen hiervan vrij te houden. Mocht dit niet kunnen, dan vragen wij u de gele verzuimkaart in te vullen en deze door uw kind te laten inleveren bij de conciërge. 

Klik hier voor downloaden verzuimkaart

Top