Ondersteuning en Begeleiding

Iedere leerling krijgt de ondersteuning die hij/zij nodig heeft. De ondersteuningscoördinator begeleidt mentoren bij het registreren van alle gegevens en zit de leerlingbespreking voor. Wanneer er bijvoorbeeld in de leerlingbespreking wordt geconstateerd dat de problemen rondom een leerling zodanig zijn dat het belangrijk is dat er andere deskundigen naar kijken, wordt de leerling ingebracht in het intern ondersteuningsoverleg (IOT). Hierin hebben maatschappelijk werkster, trajectbegeleider en de ondersteuningscoördinator van de school zitting.

 

Indien het noodzakelijk is dat leerlingen in een breder overleg worden besproken vindt een doorverwijzing naar het Extern Ondersteunings Team (EOT) plaats. In het EOT-overleg wordt het Intern ondersteuningsteam aangevuld met de schoolarts, leerplichtambtenaar en de betrokken afdelingsleider. Indien nodig wordt er een Multi Disciplinair Overleg (MDO) georganiseerd waarvoor de leerling en diens ouders/verzorgers worden uitgenodigd.

Ook is het mogelijk dat er een verwijzing naar hulpverleners buiten de school geadviseerd wordt zoals b.v. de huisarts, MEE, Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het is niet mogelijk om op school een dyslexie-onderzoek te laten uitvoeren.

Voor meer informatie betreft de ondersteuning en begeleiding op Focus verwijzen we u graag naar het document schoolondersteuningsprofiel.

Top