Meepraten 

Leerlingenraad
Vier keer per jaar heeft de plaatsvervangend directeur overleg met de leerlingenraad.
Op de agenda staan onderwerpen die zijn aangedragen door het MT, het team of de leerlingen. Het doel van het overleg is de leerlingen inspraak te geven op de gang van zaken in hun school.

 

Ouders/ verzorgers
De samenwerking tussen ouders en school is heel belangrijk. De school houdt op de volgende manier contact met de ouders:

 • Startgesprekken met ouders en de leerling bij aanvang van het nieuwe schooljaar. In dit gesprek wordt het Ontwikkel Perspectief Plan (OPP) met elkaar vastgesteld.
 • Informatieavond voor ouders/verzorgers van brugklasleerlingen in de eerste periode van het schooljaar.
 • Een ouderavond voor de ouders/verzorgers van de leerlingen in de groepen 2 t/m 5 in de eerste periode van het schooljaar. De ouders krijgen een algemene introductie over de school en over de plannen voor het betreffende schooljaar. Vervolgens gaan zij met de mentor en de andere ouders naar de klas waar het programma voor het betreffende schooljaar wordt besproken.
 • Een stagevoorlichtingsavond en een stage-informatiemarkt aan het einde van fase 1 en 2. Op deze avonden krijgen ouders/verzorgers en leerlingen informatie over het stageprogramma en de sectorkeuze in fase 2 en 3.
 • In fase 3 wordt er een informatieavond georganiseerd met als thema: schoolverlaten en de mogelijkheden na deze school.
 • De mentor van het eerste en/of tweede leerjaar komt op huisbezoek.
 • Minimaal twee keer per jaar worden de leerlingen en hun ouders/verzorgers door de
 • mentor uitgenodigd voor een IOP-gesprek. Voorafgaand aan dit gesprek krijgen de ouders/ verzorgers inzage in het portfolio van hun zoon of dochter.
 • Eén keer per jaar worden leerlingen en ouders uitgenodigd voor het bijstellen van het
 • OPP. Het kan mogelijk zijn dat ouders/verzorgers tussentijds uitgenodigd worden voor een gesprek. Zo kunnen ouders/verzorgers te allen tijde een gesprek aanvragen met de mentor.
 • Nieuwsberichten via Magister. Nieuwe ouders krijgen automatisch bericht over het aanmaken van een account.

ProZo-enquête
Jaarlijks wordt de wettelijk verplichte enquête over de veiligheid afgenomen bij leerlingen. Iedere twee jaar worden ouders, leerlingen, personeel en bedrijfsleven bevraagd met behulp van de speciaal voor het praktijkonderwijs ontwikkelde tevredenheidenquêtes. (PROZO) De resultaten worden gepubliceerd op de site Scholen op de kaart.

Thee Taart Tips
De resultaten van de PROZO –enquête worden met ouders en leerlingen besproken op de zogenaamde Thee-Taart-Tips avond. Op deze avond wordt verkend welke aandachtspunten ouders en leerlingen concreet aan de school willen meegeven.

MR
Onze school geeft ouders en personeel de ruimte om mee te denken over het schoolbeleid. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk verplicht orgaan, dat door het management over allerlei schoolzaken wordt geraadpleegd.

De MR heeft een belangrijke stem. In bepaalde (in de wet omschreven) gevallen is goedkeuring door de MR zelfs vereist voordat plannen van het management kunnen worden gerealiseerd. De MR bestaat uit 4 leden: 2 personeelsleden, Eduard Haakman en Jacqueline Schuffel en 2 ouders, Jasmijn van Ipkens en Mariska Claasen. De MR vergadert 6 keer per schooljaar over allerlei zaken die de school betreffen.

 


 Vergaderdata MR/ GMR

Vrijdag 11 september 2020 

16.00 - 17.30

MR

Dinsdag 15 september 2020

15.30 -20.30

PGMR en GMR

Vrijdag 9 oktober 2020

16.00 - 17.30

MR

Dinsdag 20 oktober 2020

15.30 -20.30

PGMR en GMR

Vrijdag 11 december 2020

16.00 - 17.30

MR

Donderdag 17 december 2020

15.30 -20.30

PGMR en GMR

Vrijdag 19 maart 2021

16.00 - 17.30

MR

Dinsdag 23 maart 2021

15.30 -20.30

PGMR en GMR

Vrijdag 16 april 2021

16.00 - 17.30

MR

Dinsdag 20 april 2021

15.30 -20.30

PGMR en GMR

Vrijdag 18 juni 2021

16.00 - 17.30

MR

Dinsdag 22 juni 2021

15.30 -20.30

PGMR en GMR

 

Jaarverslag MR 2020-2021

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar: 
e.haakman@focus-hhw.nl of j.schuffel@focus-hhw.nl

Top