Examendossier

In de eindfase van de schoolloopbaan staan met name arbeidsgerichte
competenties centraal en wordt het portfolio een examenportfolio. Deze map vormt de basis voor het praktijkschoolexamen. Ook de werkgever of vervolgopleiding krijgt met dit portfolio een beeld van wat zijn toekomstige werknemer of student kan.

Top