Onze school biedt de leerlingen naast het reguliere onderwijsprogramma een aantal activiteiten en faciliteiten waarvoor de school geen subsidie van de overheid ontvangt.

Het gaat hierbij om activiteiten en faciliteiten die wij belangrijk vinden voor de maat­schappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en die een bijdrage leveren aan een prettig verblijf van uw kind op school. De kosten hiervoor worden betaald uit de ouderbijdrage die op vrijwillige basis aan het begin van het schooljaar door ouders kan worden betaald.

Uit de ouderbijdragen wordt het volgende betaald:

> Recreatieve excursies

> Activiteiten start en einde van elk schooljaar

> Buitenschoolse sportactiviteiten zoals de sportdag

> Klassenactiviteiten (sinterklaas, kerst e.d.)

> Schoolfeest

> Extra culturele activiteiten (zoals bijvoorbeeld een toneelvoorstelling)

In overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad wordt de hoogte van de ouderbijdrage jaarlijks vastgesteld. De kosten voor 2023-2024 bedragen: 50 euro per leerling per leerjaar.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat ouders kunnen besluiten om deze bijdrage niet te betalen. Het gevolg hiervan is wel dat het voor de school moei­lijk wordt om de extra activiteiten te blijven organiseren. Leerlingen wiens ouders niet hebben betaald, mogen wel deelnemen aan alle activiteiten.

Voor ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm vergoedt de gemeente de vrijwillige ouderbijdrage middels een Dijkenwaardpas of Alkmaar pas. De leerling kan met deze pas naar de administratie van de school waar deze wordt gescand en de ouderbijdrage na het invullen van een pincode wordt afgeboekt.

Indien u ondersteuning nodig heeft met het aanvragen van de Dijkenwaardpas/Alkmaarpas kunt u contact opnemen met dhr.R.Gunst via telefoonnummer 06-81145389.

 

Top