Diploma en getuigschrift

Alle leerlingen die de praktijkschool hebben doorlopen krijgen bij het verlaten een getuigschrift. Als een leerling is geslaagd voor zijn praktijkschoolexamen, dan ontvangt hij het praktijkschooldiploma. 

 

Top