Ziekmelden

Wanneer een leerling ziek is, moet dit telefonisch worden doorgegeven aan de receptie. Dit kan het beste tussen 8.00 en 8.30 uur, tel. 072 - 540 02 05. 

De verzuimmedewerker zal u vragen hoe lang u denkt dat uw kind ziek is. Dit wordt genoteerd in Magister. Zij zal u ook vragen weer te bellen als uw kind langer ziek is.

 
Als de leerling stageloopt moet naast de school ook het stageadres gebeld worden. Het telefoonnummer van het betreffende stagebedrijf kunt u vinden in de stage-agenda van de leerling.
 
MAZL
 
Binnen onze school werken we met de methodiek MAZL. Bij het verzuimbeleid volgens MAZL werken de school, de jeugdartsen en jeugdverpleegkundige van de GGD en de Jeugd & Gezinscoaches nauw samen. School heeft met leerling en ouders/verzorgers een gesprek wanneer het ziekteverzuim van de betreffende leerling zorgwekkend is. Voor meer informatie over MAZL: zie onderstaande link.
 
Top