Ziekmelden

Wanneer een leerling ziek is, moet dit telefonisch worden doorgegeven aan de receptie. Dit kan het beste tussen 8.00 en 8.30 uur, tel. 072 - 540 02 05. 

Als uw kind op maandag van de nieuwe week nog ziek is dan vragen wij u weer te bellen. Als uw kind weer beter is dan kunt u een groen verzuimbriefje meegeven met daarop de dagen waarop uw kind ziek was en uw handtekening.

 
Als de leerling stageloopt moet naast de school ook het stageadres gebeld worden. Het telefoonnummer van het betreffende stagebedrijf kunt u vinden in de stage-agenda van de leerling.
 
M@ZL
 
Binnen onze school werken we met de methodiek M@ZL. Bij het verzuimbeleid volgens M@ZL werken de school, de jeugdartsen en jeugdverpleegkundige van de GGD en de Jeugd & Gezinscoaches nauw samen. School heeft met leerling en ouders/verzorgers een gesprek wanneer het ziekteverzuim van de betreffende leerling zorgwekkend is. Voor meer informatie over M@ZL: zie onderstaande link.
 
Top