Ziekmelden

Wanneer een leerling ziek is kan dit via Magister worden doorgegeven aan de school. U kunt dit uiteraard ook telefonisch doorgeven aan de conciërge. Dit kan het beste tussen 8.00 en 8.30 uur, tel. 072 - 540 02 05.

Als de leerling stageloopt moet ook het stageadres gebeld worden. Het telefoonnummer van het betreffende stagebedrijf kunt u vinden in de stage-agenda van de leerling.

Top