Ziekmelden

Wanneer een leerling ziek is moet dit telefonisch worden doorgegeven aan de receptie.

Dit kan het beste tussen 8.00 en 8.30 uur, tel. 072 - 540 02 05.

De leerling dient gedurende het ziek-zijn iedere dag ziek gemeld te worden.
 
Als de leerling stageloopt moet ook het stageadres gebeld worden. Het telefoonnummer van het betreffende stagebedrijf kunt u vinden in de stage-agenda van de leerling.
Top