Ziekmelden op een schooldag:

Wanneer een leerling ziek is op een schooldag:
- U belt tussen 8.00 - 08.30 uur naar de school om door te geven dat uw zoon/dochter niet naar school komt.

Tel. 072 - 540 02 05. 

 

Ziekmelden op een stagedag:
Wanneer een leerling ziek is op een stagedag belt u 2 keer:
- U belt tussen 8.00 - 08.30 uur naar de school om door te geven dat uw zoon/dochter niet naar school komt.

- U belt direct daarna ook het stage-adres om te melden dat uw zoon/dochter niet naar de stage komt. Het telefoonnummer van het stagebedrijf kunt u vinden in het stagecontract van uw zoon/dochter

 
MAZL
Binnen onze school werken we met de methodiek MAZL. Bij het verzuimbeleid volgens MAZL werken de school, de jeugdartsen en jeugdverpleegkundige van de GGD en de Jeugd & Gezinscoaches nauw samen. School heeft met leerling en ouders/verzorgers een gesprek wanneer het ziekteverzuim van de betreffende leerling zorgwekkend is. Voor meer informatie over MAZL: zie onderstaande link.
 
Top