Aanvraag speciaal verlof

 

Het is niet mogelijk extra verlof te krijgen voor een korte vakantie tussendoor of voor vakantieverlenging. Er is maar één uitzondering: indien één van de ouders een specifiek beroep heeft waardoor het slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een werkgeversverklaring dient te worden overlegd. Voor zelfstandigen geldt dat er altijd een accountantsverklaring overlegd moet worden.
Dit speciale verlof mag éénmaal per jaar aangevraagd worden en mag niet langer dan 10 schooldagen duren. Het mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het schooljaar. Het mag alleen aangevraagd worden als het de enige vakantie van dat schooljaar betreft.

Voor de volgende gewichtige omstandigheden kan ook speciaal verlof worden aangevraagd (max. 10 schooldagen per schooljaar):

Voor bijvoorbeeld een verhuizing, voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, voor het bijwonen van een huwelijk van familie tot en met de 3e graad, bij een ernstige levensbedreigende ziekte van familie tot en met de 3e graad, bij overlijden van familie, bij een 25/40/50-jarig huwelijk van ouders/verzorgers/grootouders. 

De directeur van de school kan in bovenstaande gevallen maximaal 10 schooldagen extra verlof verlenen.
Het aanvragen van verlof dient schriftelijk (acht weken van tevoren) te gebeuren met het formulier  Aanvraagformulier speciaal verlof

Dit formulier is tevens uitgeprint verkrijgbaar bij de administratie van Focus. Het ingevulde formulier en eventueel een verklaring van uw werkgever over de noodzaak om extra verlof buiten de schoolvakantie te moeten opnemen wordt door de directie beoordeeld.

 

 

Top