Aanvraag speciaal verlof

Het is niet mogelijk extra verlof te krijgen voor een korte vakantie tussendoor of voor vakantieverlenging. Er is maar één uitzondering. Die uitzondering geldt voor ders die door de aard van hun beroep aantoonbaar nooit gebruik kunnen maken van vastgestelde vakanties. De directeur van de school kan in die gevallen maximaal twee weken extra verlof verlenen.

Het aanvragen van verlof dient schriftelijk (acht weken van tevoren) te gebeuren met het formulier Aanvraagformulier speciaal verlof. Dit formulier is tevens uitgeprint verkrijgbaar bij de administratie op Focus. Het ingevulde formulier en eventueel een verklaring van uw werkgever over de noodzaak om extra verlof buiten de schoolvakantie te moeten opnemen wordt door de directie bekeken.

 

Voor bijzondere familieomstandigheden kunt u vooraf schriftelijk verlof aanvragen. Dit doet u op een standaard formulier dat bij de administratie kan worden opgehaald. Van de directie hoort u schriftelijk of het verlof wel of niet wordt verleend.

Wanneer leerlingen vrij vragen voor het vieren van een religieus feest moet ook daar verlof voor worden aangevraagd. Dit kan maximaal 1 dag per jaar en dit verlof moet van te voren schriftelijk worden aangevraagd bij de directie.

Top