Naar aanleiding van de uitstroominformatieavond hierbij alle presentaties en natuurlijk de nieuwe uitstroomfolder.

Voor informatie over uitstroom Leren, klik hier

Voor de Uitstroomfolder, klik hier

Voor Informatie over Horizon College MBO Niveau 2 klik hier

Voor informatie over Uitstroom Werk, klik hier

Voor informatie over Arbeidsmatige Dagbesteding, klik hier

 

Beschrijving Roadmap Route Arbeid + Pro/VSO

 Inleiding

In de regio Noord-Kennemerland wordt binnen het Pro/VSO (en Entree) gewerkt volgens Route Arbeid+. Route Arbeid+ is een werkwijze voor het toeleiden van jongeren in een kwetsbare positie naar werk, vervolgonderwijs en dagbesteding met regionale afspraken. Het doel van Route Arbeid+ is om een sluitende aanpak vorm te geven voor kwetsbare jongeren, die uitstromen vanuit onderwijs (Pro, VSO en Entree), zodat zij naar vermogen een (zoveel als mogelijk) zelfstandig bestaan op kunnen bouwen. Route Arbeid+ is visueel vastgelegd in twee roadmaps.

In deze roadmaps is Route Arbeid+ van Toby beschreven. Toby staat symbool voor de Jongeren in een kwetsbare positie in de regio. Dit document geeft een beschrijving van de route die Toby kan afleggen per uitstroomrichting. De roadmap geeft weer hoe onderwijs (Pro/VSO) vanaf leerjaar 4 of 5 samenwerkt met de gemeenten. Voor Route Arbeid+ is de gesprekspartner vanuit de gemeente; Het jongerenpunt Check-In en het Doorstroompunt (RMC).

Jongerenpunt Check-In is er voor jongeren van 16 – 27 jaar woonachtig in de regio Alkmaar. Jongeren (maar ook ouders en professionals) kunnen laagdrempelig bij Check-In terecht met alle vragen. Check-In is de plek waar jongeren ondersteuning of advies kunnen krijgen over werken, studeren, geldzaken en zorg(en). Check-In is onderdeel van Zaffier. Jongeren die in aanmerking willen komen voor een bijstandsuitkering vallen onder de Particpatiewet. De jongerenadviseurs van Check-In gaan in gesprek met de jongeren en maken samen met jongeren (en betrokkenen) een Jongerenplan. Voor de uitvoering van dit plan betrekt de jongerenadviseur professionals zowel binnen Zaffier als van externe partners.

Het Doorstroompunt (RMC) is wettelijk verantwoordelijk voor een sluitend vangnet in regio Alkmaar rondom de jongeren in kwetsbare jongeren positie zonder startkwalificatie. Tevens heeft het Doorstroompunt de taak om deze jongeren tot hun 23jaar te monitoren op (vervolg)onderwijs/werk/ dagbesteding, en indien nodig te begeleiden. Ook ligt er de opgave om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en uitgevallen jongeren terug te leiden naar school, werk of dagbesteding. De Doorstroomcoaches hebben o.a. een adviserende en begeleidende rol om daar waar nodig te voorkomen dat de jongeren in kwetsbare positie thuis komen te zitten na het verlaten van het Pro/VSO/Entree-onderwijs. De Doorstroomcoaches werken daarin nauw samen met de Leerplichtambtenaren in de regio Noord-Kennemerland. Daarnaast zijn er samenwerkingsafspraken tussen Check-In en het Doorstroompunt (RMC).

Voor het Filmpje Route Arbeid, klik hier 

Voor de Roadmap Route Arbeid Pro VSO klik hier

  

Top