PrOfijt (leerlingvolsysteem)

De school werkt met een digitaal leerlingvolgsysteem (Profijt). Hierin wordt bijgehouden en vastgelegd hoe een leerling zich ontwikkelt.

Top