PrOfijt (leerlingvolsysteem)

Op Focus wordt gewerkt met een digitaal leerlingvolgsysteem (Profijt). Hierin wordt bijgehouden en vastgelegd hoe een leerling zich ontwikkelt. Ouders/verzorgers kunnen hier deels in meekijken via een eigen inlogcode. Voor de oudergesprekken maken leerlingen een digitale portfolio aan in Profijt. Voor ouders is er de mogelijkheid om dit van tevoren in te kunnen zien. Het Portfolio is gevuld met feedback van de leerling zelf en van de docenten. Tevens zijn er foto’s, filmpjes of documenten toegevoegd.
 
Via deze link kunt u inloggen op de site van Profijt: 
Via deze link vindt u een handleiding van Profijt.

 

Top