Aanmelden

Toelatingseisen

De landelijke criteria voor het praktijkonderwijs zijn:
Een IQ tussen 55 en 75/80 in combinatie met leerachterstanden van drie jaar of meer in twee of meer domeinen, niet zijnde een combinatie van technisch lezen en spelling.
De school wijkt alleen van deze criteria af bij een beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het samenwerkingsverband of als de toelatingscommissie van Focus van oordeel is dat een leerling op zijn plaats is op deze school. Er kan dan sprake zijn van een toelating op basis van tegenstrijdige criteria.

Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs

Om voor praktijkonderwijs in aanmerking te komen heeft een leerling een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (TLV PrO) van de Commissie van Toewijzing (CvT) van het Samenwerkingsverband VO Noord Kennemerland nodig. De praktijkschool vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan d.m.v. een digitaal aanmeldformulier. De Deskundigen Commissie Praktijkonderwijs (DC-PrO) beoordeelt de aanvraag op ontvankelijkheid. Ontvankelijkheid wordt toegekend als het leerlingdossier volledig is aangeleverd.

Aanmelden

Het aanmelden van een leerling gebeurt door ouders/verzorgers. Een leerling kan, voor een nieuw schooljaar, al na 1 oktober van een kalenderjaar worden aangemeld.
Voor aanmelding of informatie hierover kunt u contact opnemen met Dhr. André Bier (werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).
Het is ook mogelijk om hem een email te sturen: a.bier@focus-hhw.nl