Examendossier

In de eindfase van de schoolloopbaan staan met name arbeidsgerichte
competenties centraal en wordt het portfolio een examendossier. Deze map vormt de basis voor het praktijkschoolexamen. Ook de werkgever of vervolgopleiding krijgt met deze map een beeld van wat zijn toekomstige werknemer of student.

Top