Schoolregels

Afspraken die voor leerlingen gelden

1. De leerlingen moeten elke dag in ieder geval een pen, potlood, gum en agenda bij zich hebben.

2. Als een leerling zich niet weet te gedragen tijdens de les kan hij/zij uit de klas worden gestuurd. Hij/zij
moet zich dan melden bij de afdelingsleider . Deze actie wordt geregistreerd in het
leerlingvolgsysteem. Bij herhaling worden ouders/verzorgers op de hoogte gebracht.
Na afloop van de lessen moet de leerling weer naar de leerkracht door wie hij/zij de klas uit is
gestuurd en het uur dat hij/zij is verwijderd, inhalen.

3. In de school mogen geen petten of koptelefoons (oortjes) worden gedragen.
Mobiele telefoons worden tijdens de lessen uitgezet en mogen alleen met toestemming van de
leerkracht voor schoolse doeleinden (b.v. agenda) worden gebruikt. Bij misbruik wordt de telefoon
voor de rest van de dag ingenomen.

4. Jassen en/of kostbare zaken worden tijdens de lessen bewaard in de kluisjes. Leerlingen die geen
kluisje hebben moeten hun jassen ophangen in de garderobe tegenover de receptie.

5. Bij schade of diefstal is de school niet verantwoordelijk, dus kostbare zaken meenemen in de klas!

6. Fietsen en bromfietsen staan in de stalling tussen de blauwe lijnen ter linker zijde van het gebouw. Bij
schade of diefstal is de school niet verantwoordelijk!

7. Op het plein mag niet met fietsen, brommers en scooters gereden worden.

8. Tijdens de pauzes moeten de leerlingen fiets of bromfiets laten staan op de daarvoor bestemde plek.

9. Ter bescherming van fietsen en bromfietsen mogen de leerlingen zich, tijdens de pauzes, niet binnen
de blauwe lijnen bij de fietsenrekken bevinden.

10. De brugklasleerlingen blijven tijdens de pauzes binnen de hekken van het schoolterrein. Vanaf leerjaar
2 mogen de leerlingen, in de lunch pauze, in de omgeving van de school rondwandelen.

11. Roken is binnen het schoolgebouw en op het schoolterrein verboden.

12. Het gebruik of het in bezit hebben van drugs, alcohol en/of vuurwerk wordt niet getolereerd en zal
leiden tot een schorsing.

13. Kauwgum kauwen en eten tijdens de lessen is niet toegestaan.

14. Kunnen leerlingen niet aan bepaalde lessen deelnemen dan dienen ze een briefje met reden van
ouders/verzorgers te overleggen aan de betreffende docent.

15. Het dragen van aanstootgevende kleding is verboden

16. Voor de onderbouwkooklessen krijgen de leerlingen een kookschort van de school in bruikleen. In de
gymnastieklessen dragen de leerlingen eigen sportkleding.

17. Voor alle praktijklessen krijgen de leerlingen daarvoor bestemde kleding in bruikleen van de school.