Medezeggenschap

De MR is het orgaan waarin alle geledingen binnen school

“leerlingen, ouders en personeel- vertegenwoordigd zijn. De MR bestaat uit 6 leden. Van de leden komen er 2 uit het personeel , 2 uit de ouder geleding en 2 uit de leerlingraad.”

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit:

Personeelsgeleding (voorzitter, lid GMR)
Email:
Jacqueline Schuffel
j.schuffel@focus-hhw.nl
Personeelsgeleding (Lid en secretaris)
Email:
Paul Groefsema
p.groefsema@focus-hhw.nl
Ouder/leerlinggeleding Vacature
Mevr. H.Blauw