Medezeggenschap

De MR is het orgaan waarin alle geledingen binnen school –leerlingen, ouders en personeel- vertegenwoordigd zijn. De MR bestaat uit 4 leden. Van de leden komen er 2 uit het personeel en 2 uit de ouder/leerling geleding.

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit:

Personeelsgeleding (voorzitter, lid GMR)
Email:
Elise Zonneveld
e.zonneveld@focus-hhw.nl
Personeelsgeleding (Lid en secretaris)
Email:
Paul Groefsema
p.groefsema@focus-hhw.nl
Ouder/leerlinggeleding Mevr. M. Claassen
Mevr. H. Blaauw
error: Inhoud is beveiligd !!