Stage

Oriënterende en beroepsgerichte stages

De mentoren van de bovenbouwgroepen begeleiden de leerlingen ook in hun stage. Zij zorgen ervoor dat school en stageprogramma naadloos op elkaar aansluiten.

Na oriënterende stages bij bedrijven en instellingen in groep 3 wordt de overstap gemaakt naar beroepsgerichte stages in groep 4 en 5.

Voor oriënterende stages in groep 3 zijn twee dagen per week gereserveerd in het rooster. Beroepsgerichte en plaatsingsstages van de groepen 4 en 5 kunnen tot maximaal vier dagen in de week worden ingeroosterd.

Indien passend bij de leerling kan in de bovenbouw ook gekozen worden voor een traject werken en leren. Hiervoor is een arbeidscontract met een werkgever noodzakelijk waarbij de leerling 1 dag naar school blijft gaan.