Stage

Stage Praktijkschool Focus

Stage, een essentieel onderdeel van ons schoolprogramma, bereidt de leerlingen voor op de toekomstige arbeidsmarkt. Uitgangspunt hierbij is dat de leerlingen een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij kunnen bemachtigen.
Focus biedt elke leerling een passende uitstroomrichting, waarbij de leerling de maat is.
De uitstroomrichtingen zijn:
A Dagbesteding
B Werk (beschut of onder begeleiding) evt. in combinatie met Entree-opleiding
C Leren (potentie voor niveau 2) evt. in combinatie met werk
Stageopbouw
Leerjaar 1: voorbereiding op interne stage
Door het geven van lessen sociale vaardigheden en door theorie- en praktijklessen op elkaar aan te laten sluiten, starten we met de eerste voorbereidingen op de stage: de interne stage.
Daarbij maakt de leerling kennis met de alle 6 de praktijkrichtingen die worden aangeboden op Focus.

Leerjaar 2: voorbereiding op externe stage
Onder begeleiding van een docent gaan de leerlingen (8) naar een Arbeidstrainingscentrum (ATC).
In dit bedrijf leren de leerlingen de eerste basis werknemersvaardigheden.
Tevens vindt in dit leerjaar, naast lessen Oriënteren op stage, een beroepskeuzetest plaats. Ook gaan leerlingen per sector op excursie naar verschillende stagebedrijven om praktijkervaring op te doen. Het jaar wordt afgesloten met een maatschappelijke stage.
De leerling maakt in leerjaar 2 de keuze om twee praktijkrichtingen te laten vallen. Verdieping volgt voor de overige vier praktijkrichtingen met als doel te onderzoeken welke stage/ werk richting het meest passend is voor de leerling in leerjaar drie.

Leerjaar 3:oriënterende stage
Leerlingen starten in dit oriëntatie jaar met een individuele- of groepsstage (max. 2 dagen per week), afhankelijk van de bevindingen/ontwikkeling in het tweede leerjaar.
Om stage te kunnen lopen moeten de leerlingen voldoen aan:
– de minimale leeftijdsgrens: 14 jaar
– goede sociale vaardigheden
– een positief advies van betrokken docenten
– een voldoende rapportage Arbeid Training Centrum
– een voldoende maatschappelijke stage
– een voldoende leer- werkhouding

De stagiaires worden tijdens de stage intensief begeleid door een stagedocent, tevens de mentor. De stagiair en stagedocent gaan als eerste op zoek naar een geschikte stage (vaak gekoppeld aan de praktijkrichting die de leerling op dat moment volgt) en gaan vervolgens samen naar het kennismakingsgesprek. In het stagecontract worden de leeractiviteiten (bijv. taakaanvaarding, afspraken nakomen, omgang collega’s, etc.) en afspraken vastgelegd. Er wordt voor elke stagiair een verzekering door de school afgesloten. De stagedocent bezoekt de stagiair gemiddeld elke 4 weken. De leerling schrijft wekelijks de werkzaamheden in een stageagenda. Elke week levert de leerling zijn stageagenda in bij zijn mentor/ stagebegeleider. Na ongeveer 3 á 4 maanden vindt er een eindevaluatie plaats, waarbij de leerling beoordeelt wordt op zijn leer- werkhouding en vaardigheden.
Is de stage met minimaal een voldoende afgerond, dan krijgt de leerling een portfoliobewijs voor de afgeronde stage. Elk portfoliobewijs van een voldoende afgeronde stage is een verplicht onderdeel voor het examendossier.

Leerjaar 4/5/6: plaatsingsstage
Wanneer de stagiair d.m.v. verschillende stages en het volgen van diverse praktijkrichtingen op school, zijn werkrichting heeft gevonden wordt er in deze leerjaren gezocht naar een plaatsingsstage. De stage kan leiden tot een vaste dagbestedingsplek, een arbeidscontract, of een BBL werkplek (werk in combinatie met leren). Binnen deze stages zijn ook de vakgerichte competenties belangrijk. Aan de gekozen werkrichting worden de praktijkmodules op school gekoppeld. Het behalen van een erkend branchecertificaat op school behoort in de meeste gevallen tot de mogelijkheden. Een duaal traject, waarbij stage tijdens de stageperiode wordt omgezet naar werk, kan een extra motivatie zijn.
In het 5e en 6e leerjaar lopen de leerlingen doorgaans 4 dagen stage en volgen nog 1 dag school.
Wanneer er vragen zijn over het stageprogramma of de uitstroom, dan kunt u contact opnemen met de stage/uitstroom coördinator.

Mieke Pelger
m.pelger@focus-hhw.nl

error: Inhoud is beveiligd !!