Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2021-2022

In overleg met de medezeggenschapsraad is de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 als volgt vastgesteld:

  1. Kluispas/kopieerpas: gratis
  2. Bijdrage excursies (alle leerjaren) 50,00 euro

Totaal vrijwillige ouderbijdrage 50,00 euro

In de overeenkomst geeft de school aan welke kosten jaarlijks op de leerlingen van toepassing zijn en onderschrijven ouders/verzorgers dat zij akkoord gaan met het betalen van deze kosten.

Het is mogelijk om de ouderbijdrage in termijnen te betalen. Op de overeenkomst kunt u aangeven in hoeveel termijnen het bedrag wordt betaald.

Wij willen er de nadruk op leggen dat u niet verplicht bent om aan dit verzoek te voldoen. Het gaat hier om een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage komt in zijn geheel ten goede aan uw kind.

 

Top