Geplaatst op:

dinsdag

26

augustus

2014

Aan;
Ouders/verzorgers van de
leerlingen uit de groepen
1 t/m 3

Betreft: uitval lesuren
Beste ouders/verzorgers,

Zoals u weet is het team, op de eerste dag van dit schooljaar, begonnen met het schrijven van de Ontwikkel Perspectief Plannen (OPP) voor alle leerlingen. Dit is een eis voortkomend uit de wet en regelgeving over Passend Onderwijs.
We hebben de grootte van deze klus echter onderschat wetende dat deze OPP’s uiterlijk na zes weken door ouders moet worden ondertekend.
Om de klus toch op tijd te kunnen klaren heb ik besloten de collega’s hiervoor op twee middagen lesvrij te maken.
Dit zal gebeuren op dinsdagmiddag 2- en woensdagmiddag 3 september vanaf 1300 uur.
Op deze twee dagen vallen zodoende de twee laatste lesuren uit. Uw zoon/dochter is dan om 12.35 uur klaar met het lesprogramma.

Ik hoop dat ik u zo voldoende heb geïnformeerd en dat u begrip kunt opbrengen voor de situatie.
Indien u vragen hebt kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter.

Met vriendelijke groet,

Martin Nuchelmans
(directeur)

Geplaatst op:

dinsdag

01

juli

2014

Op 26 juni hebben we op feestelijke wijze afscheid genomen van onze schoolverlaters.
Een bijzondere gebeurtenis op deze avond was dat wethouder mevrouw van Diemen het eerste Praktijkonderwijs diploma van Focus uitreikte aan Lars.
Lees meer

Geplaatst op:

maandag

30

juni

2014

In de week van 30 juni hebben de leerlingen die dit schooljaar fase 1 hebben afgerond hun certificaat basisvorming ontvangen.
Onder toeziend oog van directeur Martin Nuchelmans werd het certificaat door de leerling ondertekend. Ook kregen deze leerlingen hun examen dossier uitgereikt waarin de leerlingen in de bovenbouw bewijzen en certificaten gaan verzamelen op weg naar het examen.

Geplaatst op:

maandag

30

juni

2014

Maandag 18 augustus
Op maandag 18 augustus staat een studiedag voor het team gepland. Deze dag wordt gebruikt om de Ontwikkelings Perspectief Plannen (OPP) voor zoveel mogelijk leerlingen op te stellen.
Het OPP is door Passend Onderwijs een verplicht gegeven voor alle praktijkonderwijsleerlingen.

Dinsdag 19 augustus
• 10.00 – 14.00 uur Introductiedag voor de nieuwe brugklassen
• Startgesprekken + rooster uitdelen voor ouders en leerlingen groepen 2 t/m 4

Woensdag 20 augustus
• 08.45 – 12.30 uur introductiedag + rooster uitdelen voor de nieuwe brugklassen
• Startgesprekken + rooster uitdelen voor ouders en leerlingen groepen 2 t/m 4

Donderdag 21 augustus
Eerste schooldag voor alle groepen volgens het nieuwe rooster