Mondelinge examens Nederlands

Mondeling examens Nederlands. 

Afgelopen twee weken hebben de entree-leerlingen hun mondeling examen Nederlands afgerond. De leerlingen worden beoordeeld op hun vaardigheid 'spreken' en 'gesprekken voeren'. De leerlingen hebben dit examenonderdeel gedaan in de vorm van een sollicitatiegesprek voeren. Heel leuk en mooi om te zien dat de leerlingen goed voorbereid het gesprek ingingen, met als resultaat dat alle leerlingen op niveau 2F een voldoende of goed hebben behaald. Wat een knappe prestatie! 

Met dank aan Jose v/d/ Meulen en Sandra Cameraat die (met veel plezier) de gesprekken hebben afgenomen en mede-beoordeeld.  

Eduard Haakman 

Terug naar overzicht
Top